Home » Alkohol och droger: samhällsvetenskapliga perspektiv by Kajsa Billinger
Alkohol och droger: samhällsvetenskapliga perspektiv Kajsa Billinger

Alkohol och droger: samhällsvetenskapliga perspektiv

Kajsa Billinger

Published 2009
ISBN :
Paperback
260 pages
Enter the sum

 About the Book 

Varför missbrukar människor alkohol och droger? Forskningen har olika, och ofta motstridiga, förklaringar. Idag domineras den allmänna debatten av uppfattningar som gör gällande att missbruk av alkohol och droger är ett avvikande beteende eller enMoreVarför missbrukar människor alkohol och droger? Forskningen har olika, och ofta motstridiga, förklaringar. Idag domineras den allmänna debatten av uppfattningar som gör gällande att missbruk av alkohol och droger är ett avvikande beteende eller en sjukdom, grundad i specifika biokemiska processer eller ett resultat av specifika genetiska förhållanden.Allt mänskligt handlande, också sådana handlingar som utmanar eller bryter mot samhälleliga normer, har sociala och kulturella dimensioner som måste beaktas för att man ska kunna förstå dem. Därför kan begrepp som bruk, missbruk, motivation, prevention och behandling definieras och bli meningsbärande först i en specifik kulturell kontext. Att granska samhället och människors villkor genom alkohol- och drogfönstret kan även ge en större förståelse för andra aspekter av hur vi konstruerar vår tillvaro tillsammans och hur det är att vara människa.Boken ger en bred inblick i den samhällsvetenskapliga forskningen om alkohol och narkotika. Den bygger på forskning som rör olika nivåer av bruk och missbruk av alkohol och droger, alltifrån alkoholpolitiska förändringar till mötet mellan socialarbetare och klient.Bokens författare är alla väl etablerade forskare inom området.